Asianajotoimisto

Palvelut

Lexlaakso Asianajotoimisto Oy hoitaa asianajotoimeksiantoja pääasiassa Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla, mutta toimialueemme kattaa koko Suomen.

Vakuutusasiat

 • Vakuutussopimuksen ehtojen tulkinta
 • Vakuutuksenottajan velvollisuuksien kartoitus ja riskienhallinta
 • Vahinkojen hoito
 • Korvauspäätöksen oikeudellinen arviointi
 • Apua muutoksenhaussa
Lue lisää

Perhe- ja perintöoikeus

 • Pesänselvitykset
 • Perinnönjaot
 • Testamentit
 • Perunkirjoitukset
 • Kuolinpesän veroasiat
 • Jäämistösuunnittelu
 • Jäämistöositus
 • Avioero-ositus
Lue lisää

Kiinteistöasiat

 • Kiinteistökaupat ja -riidat
 • Asuminen ja rakentaminen
 • Huoneenvuokra-asiat
 • Asunto-osakeyhtiöasiat
 • Maanvuokra-asiat
 • Yhteisomistussuhteen purkaminen ja hallinnanjaot
 • Kiinteistönvälitykseen liittyvät oikeudelliset asiat
Lue lisää
Katso kaikki palvelumme tästä

Ihmiset

Antti Laakso
asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja
Ennen asianajotoimintaa Laakso on työskennellyt pankissa, käräjäoikeudessa, maanmittauslaitoksella sekä lakimiehenä asianajotoimistossa.

Pankin palveluksessa Laakson vastuulle kuului lainopillisten palveluiden esimiestehtävät, compliance-vastuuhenkilön tehtävät sekä operatiivisten riskien hallintaan liittyvät tehtävät.

Laakson erityisen mielenkiinnon kohteena ovat kiinteistöjärjestelyt ja -riidat, pesänselvitykset ja perinnönjaot sekä oikeudenkäynnit. 
Kari Puisto
oikeustieteen maisteri,
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Puisto on työskennellyt ennen asianajotoimistoon siirtymistä suuren suomalaisen pankki- ja vakuutuskonsernin laki­asiain­toiminnossa (vuosina 2000–2020), joista viimeiset 8 vuotta tutkinta­palvelun sekä riidanratkaisuyksikön esimiehenä.
Tätä ennen Puisto on työskennellyt
poliisin palveluksessa rikostutkijana
(vuosina 1989-2000). 

Puiston erityisosaamiseen kuuluvat vakuutus- ja vahingonkorvausasiat sekä riidanratkaisut.
Harri Keskiaho
varatuomari, luvan saanut oikeuden­käynti­avustaja, julkinen kaupanvahvistaja
Ennen asianajotoimistoon siirtymistä Keskiaho on työskennellyt kiinteistöjen hallintaan ja vuokraamiseen keskittyneessä suuressa yrityksessä lakimies- ja esimiestehtävissä. Tätä ennen Keskiaho on toiminut lakimiehenä pankissa ja perintätoimistossa. Lisäksi Keskiaho on työskennellyt kihlakunnanulosottomiehenä.

Keskiahon erityisosaamiseen kuuluvat kiinteistöjen ja asuntojen kauppaan, hallintaan sekä vuokraamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset, rakentamisen juridiikka, perhe- ja perintöoikeus sekä oikeudenkäynnit.

Tapio Laakso
varatuomari, neuvotteleva lakimies
Tapio Laakso on harjoittanut asianajotoimintaa vuodesta 1979 alkaen. Laakso toimii usean eri yhtiön hallituksen jäsenenä sekä yritysjohdon neuvonantajana.

Tapio Laakson erityisosaamiseen kuuluu yhtiöoikeus sekä yritysjärjestelyt, minkä lisäksi hänellä on pitkä kokemus sekä asiantuntemus kuolinpesien selvityksiin ja perinnönjakoihin liittyvistä toimeksiannoista.

Tapio Laakso on Turun kauppakamarin kunniajäsen.
Suomen asianajajaliitto
Asianajajien toimintaa valvovat Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta ja oikeuskansleri.

Suomen Asianajajaliiton yhteystiedot ovat PL 194 (Simonkatu 12 B 00100), 00101 Helsinki,
Puh. +358 (0) 9 6866 120, Faksi: +358 (0) 9 6866 1299, info@asianajajaliitto.fi ja www.asianajajaliitto.fi.
envelopephone