Palvelut

Lexlaakso Asianajotoimisto Oy toimipisteet sijaitsevat Turussa, Espoossa, Kuusamossa ja Mynämäessä. Toimialueemme kattaa koko Suomen.

Vakuutusasiat

 • Vakuutussopimuksen ehtojen tulkinta
 • Vakuutuksenottajan velvollisuuksien kartoitus ja riskienhallinta
 • Vahinkojen hoito
 • Korvauspäätöksen oikeudellinen arviointi
 • Apua muutoksenhaussa
Lue lisää

Perhe- ja perintöoikeus

 • Pesänselvitykset
 • Perinnönjaot
 • Testamentit
 • Perunkirjoitukset
 • Kuolinpesän veroasiat
 • Jäämistösuunnittelu
 • Jäämistöositus
 • Avioero-ositus
Lue lisää

Kiinteistöasiat

 • Kiinteistökaupat ja -riidat
 • Asuminen ja rakentaminen
 • Huoneenvuokra-asiat
 • Asunto-osakeyhtiöasiat
 • Maanvuokra-asiat
 • Yhteisomistussuhteen purkaminen ja hallinnanjaot
 • Kiinteistönvälitykseen liittyvät oikeudelliset asiat
Lue lisää
Katso kaikki palvelumme tästä

Ihmiset

Antti Laakso
asianajaja, varatuomari, osakas
Ennen asianajotoimiston perustamista Laakso on työskennellyt lakimiehenä asian­ajo­toimistossa, käräjäoikeudessa, maanmittauslaitoksella sekä pankissa. 

Pankin palveluksessa Laakson vastuulle kuului lain­opillisten palveluiden esimies­tehtävät, compliance-vastuu­henkilön tehtävät sekä operatiivisten riskien hallintaan liittyvät tehtävät. 
Kari Puisto
asianajaja, osakas
Puisto on työskennellyt ennen asianajotoimistoon siirtymistä suuren suomalaisen pankki- ja vakuutuskonsernin laki­asiain­toiminnossa (vuosina 2000–2020), joista viimeiset 8 vuotta tutkinta­palvelun sekä riidanratkaisuyksikön esimiehenä. Tätä ennen Puisto on työskennellyt poliisin palveluksessa (vuosina 1989-2000).
Harri Keskiaho
asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja
Ennen asianajotoimistoon siirtymistä Keskiaho on työskennellyt suuressa kiinteistöjen hallintaan ja vuokraamiseen keskittyneessä yrityksessä lakimies- ja esimiestehtävissä. Tätä ennen Keskiaho on toiminut lakimiehenä pankissa ja perintätoimistossa. Lisäksi Keskiaho on työskennellyt kihlakunnan­ulosotto­miehenä.

Keskiahon erityisosaamiseen kuuluvat kiinteistöjen ja asuntojen kauppaan, hallintaan sekä vuokraamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset, perhe- ja perintöoikeus, riidanratkaisut sekä oikeudenkäynnit. Keskiaho kuuluu Suomen Asianajajaliiton Kiinteistö- ja rakennusoikeuden asiantuntija­ryhmään.

Keskiaho vastaa lisäksi Lexlaakso Asianajotoimisto Oy:n Kuusamon toimipisteestä ja ottaa siellä asiakkaita vastaan ajanvarauksella.
Miika Puisto
Asianajaja, varatuomari, 
julkinen kaupanvahvistaja
Ennen Lexlaakso Asianajotoimistoon siirtymistä Miika Puisto on työskennellyt asianajajana ja lakimiehenä keskisuuren asianajo­toimiston palveluksessa hoitaen kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyviä riita-asioita, perhe- ja perintöoikeudellisia asioita sekä rikosasioita. 

Puisto on työskennellyt myös lakimiehenä pankissa ja suorittanut tuomioistuin­harjoittelun käräjäoikeudessa. Lisäksi Puistolla on kokemusta vakuutuksiin ja vakuutus­korvauksiin liittyvistä riita-asioista, kuten liikenne­vakuutuksen sekä lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitauti­vakuutuksen muutoksenhausta.

Puiston erityisosaamiseen kuuluvat perhe- ja perintöoikeus, kiinteistö- ja asuntokauppariidat sekä riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit.
Tapio Laakso
varatuomari, neuvotteleva lakimies
Tapio Laakso on harjoittanut asianajotoimintaa vuodesta 1979 alkaen. Laakso toimii usean eri yhtiön hallituksen jäsenenä sekä yritysjohdon neuvonantajana.

Tapio Laakson erityisosaamiseen kuuluu yhtiöoikeus sekä yritysjärjestelyt, minkä lisäksi hänellä on pitkä kokemus sekä asiantuntemus kuolinpesien selvityksiin ja perinnönjakoihin liittyvistä toimeksiannoista.

Tapio Laakso on Turun kauppakamarin kunniajäsen.
Katja Haavisto
varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Ennen asianajotoimistoon siirtymistä Haavisto on toiminut oikeudenkäyntiavustajana lakiasiaintoimistossa ja tätä ennen syyttäjänä vuosina 2008-2020. Haavisto on työskennellyt myös käräjäoikeudessa ja talonrakennusalalla toimivan yrityksen lakimiehenä.
 
Haaviston erityisosaamiseen kuuluvat rikos- ja prosessioikeus, riidanratkaisu, oikeudenkäynnit ja sopimusoikeudelliset asiat.
Seera Haapanen
lakimies, OTM
Haapanen on työskennellyt aikaisemmin Salon kaupungilla lakimiesharjoittelijana, pankkikonsernissa lakipalveluasiantuntijana sekä Maanmittauslaitoksella kirjaamissihteerinä. Haapaselle on kertynyt kokemusta erityisesti perhe- ja perintöoikeudellisista asioista.
Asianajajien toimintaa valvovat Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta ja oikeuskansleri.

Suomen Asianajajaliiton yhteystiedot ovat PL 194 (Simonkatu 12 B 00100), 00101 Helsinki,
Puh. +358 (0) 9 6866 120, Faksi: +358 (0) 9 6866 1299, info@asianajajaliitto.fi ja www.asianajajaliitto.fi.
envelopephone