Palvelumme

Perhe- ja perintöoikeus
Kiinteistöasiat
Vakuutusasiat
Yhtiöoikeus
Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu
Työoikeus

Perhe- ja perintöoikeus

Hoidamme runsaasti perhevarallisuus- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja.

Otamme vastaan perunkirjoitustoimeksiantoja ja avustamme kuolinpesän osakkaita pesänselvityksessä sekä perinnönjaossa. Varmistamme, että asiakkaamme etu ja oikeus toteutuu mahdollisesta kuolinpesään liittyvästä riitatilanteesta huolimatta. Tarvittaessa toimimme käräjäoikeuden määräyksellä kuolinpesissä pesänselvittäjänä ja -jakajana.

Konsultoimme asiakkaitamme avio- ja avoliittoa koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme avioehtosopimukset ja huolehdimme niiden asianmukaisesta rekisteröinnistä. Avustamme asiakkaitamme kuoleman jälkeen toimitettavissa jäämistöosituksissa sekä avioero-osituksissa avioliiton päätyttyä avioeroon.

Laadimme tarvittavat sopimukset, kuten testamentit, avioehtosopimukset ja edunvalvontavaltakirjat kokemuksen tuomalla ammattitaidolla. Avustamme myös perheiden ja yksityishenkilöiden verosuunnittelussa sekä sukupolvenvaihdostilanteissa ja laadimme kauppa- ja lahjakirjat.

 • Pesänselvitykset
 • Perinnönjaot
 • Testamentit
 • Perunkirjoitukset
 • Kuolinpesän veroasiat
 • Jäämistösuunnittelu
 • Jäämistöositus
 • Avioero-ositus
Ota yhteyttä

Kiinteistöasiat

Avustamme kaikissa kiinteistöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvissä sopimus- ja riita-asioissa. Monet kiinteistönvälitysliikkeet, isännöitsijät, taloyhtiöt ja vuokranantajat käyttävät toimistomme asiantuntijapalveluita.

Toimimme asiakkaiden asiamiehenä kiinteistö- tai asuntokauppaan liittyvissä virhetilanteissa ja riitojen ratkaisussa. Teemme yhteistyötä kiinteistöjen kuntotarkastuksiin ja arviointeihin erikoistuneiden toimijoiden kanssa, joten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kattavan asiantuntija-avun. Laadimme kokemuksella asiakirjat, kuten kauppa- ja lahjakirjat, olipa kyseessä omakotitalo, asunto-osake tai maa- ja metsätila. Palveluihimme kuuluvat myös kiinteistökauppojen kaupanvahvistukset.

Avustamme kiinteistökehityshankkeissa ja laadimme rasite- ja hallinnanjakosopimuksia. Toimimme käräjäoikeuden määräyksellä uskotun miehen tehtävissä kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden yhteisomistussuhteiden päättämistilanteissa. 

Laadimme huoneenvuokrasopimukset, ja neuvomme asiakkaitamme huoneenvuokralain- ja sopimusten tulkinnassa. Avustamme huoneenvuokrasaatavien perimisessä ja toimimme asiamiehenä vuokrasopimusten irtisanomis- ja purkamistilanteissa, tarvittaessa myös häätöjen täytäntöönpanotilanteissa.
 • Kiinteistökaupat ja -riidat
 • Asuminen ja rakentaminen
 • Huoneenvuokra-asiat
 • Asunto-osakeyhtiöasiat
 • Maanvuokra-asiat
 • Yhteisomistussuhteen purkaminen ja hallinnanjaot
 • Kiinteistönvälitykseen liittyvät oikeudelliset asiat
Ota yhteyttä

Vakuutusasiat

Toimistomme avustaa asiakkaita vakuutuskorvauksiin ja vakuuttamiseen liittyvissä asioissa.

Korvausasioissa selvitämme vakuutuskorvauksiin liittyviä epäselvyyksiä. Opastamme asiakkaita vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöistä, jotta asiakas pystyy välttämään turhat väärinymmärrykset hoitaessaan asioita vakuutusyhtiön kanssa. Hoidamme tarvittaessa asiakkaidemme puolesta kaiken asioinnin vakuutusyhtiön kanssa.

Mikäli olet tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen, autamme sinua arvioimaan kannattaako päätökseen lähteä hakemaan muutosta. Muutoksenhakuun liittyviä asianajokustannuksia voi yleensä hakea erikseen korvattavaksi vakuutuksenottajan oikeusturvavakuutuksesta, jolloin teemme oikeusturvan vahinkoilmoituksen asiakkaan puolesta. Muutoksenhaussa autamme sinua valitsemaan oikean ja tilanteeseen parhaiten sopivan kustannustehokkaan muutoksenhakukanavan. Toimimme asiamiehenäsi muutoksenhaussa ja laadimme muutoksenhakuun tarvittavat asiakirjat.

Toimistomme lakimiehillä on kokemusta ja valmius avustaa haasteellisissa vahinkotapahtumissa, kuten suurissa palo- ja muissa omaisuusvahinkoasioissa. Kattavan yhteistyöverkostomme avulla pystymme käyttämään tarvittaessa asiakkaan apuna eri alojen parhaita asiantuntijoita, kuten paloteknisiä asiantuntijoita ja keskeytysvakuutusten keskeytyskorvausten laskemiseen erikoistuneita insinööritoimistoja.

Tuemme asiakkaita vakuutussopimusten sekä niihin sisältyvien suojeluohjeiden velvoitteiden täyttämiseen ja tulkitsemiseen koskevissa asioissa. Avullamme asiakas pystyy ennalta torjumaan vahinkoja sekä varautumaan tilanteisiin, joissa arvioidaan vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan velvollisuuksia vahinkojen tapahduttua.

 • Vakuutussopimuksen ehtojen tulkinta
 • Vakuutuksenottajan velvollisuuksien kartoitus ja riskienhallinta
 • Vahinkojen hoito
 • Korvauspäätöksen oikeudellinen arviointi
 • Apua muutoksenhaussa
Ota yhteyttä

Yhtiöoikeus

Olemme yrittäjien tukena ja avustamme yritysasiakkaita liiketoiminnan eri vaiheissa. 

Yritysjärjestelyjen ensimmäisenä vaiheena on yleensä uuden yhtiön perustaminen tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisen yhtiön hankkiminen. Asiantuntijamme auttavat oikean yritysmuodon valinnassa ja avustavat yritys- ja liiketoimintakauppojen toteuttamisesta sekä niihin liittyvien sopimuskokonaisuuksien tuottamisessa ja tarkastamisessa.  

Laadimme yritystoiminnan kannalta keskeisiä sopimuksia, kuten osakas-, salassapito-, kilpailukielto- ja toimitusjohtajasopimuksia sekä avustamme sopimusten tulkintatilanteissa. 

Erityisosaamiseemme kuuluu yrityksen omistajien konsultointi ja toimivan johdon tukeminen yrityksen sisäiseen sekä ulkoiseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

 • Yhtiön perustaminen ja lopettaminen
 • Liiketoiminta ja -yrityskaupat
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Osakassopimukset
 • Johtajasopimukset
 • Salassapito ja -kilpailukieltosopimukset
Ota yhteyttä

Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Riita-asioissa autamme asiakkaitamme saavuttamaan ensisijaisesti neuvotteluteitse parhaan mahdollisen lopputuloksen. Monesti riita-asioissa oikeudellisesti oikean ratkaisun saavuttamisen ohella huomiota kannattaa kiinnittää myös muihin seikkoihin, kuten kustannustehokkuuteen, ajankäyttöön, riskienhallintaan ja henkilö- sekä liikesuhteisiin. Asiassa saavutettavissa olevan hyödyn tulee olla oikeassa suhteessa valittavaan etenemistapaan. 

Ennen toimeksiannon vastaanottamista arvioimme asiakkaan kanssa jutun menestymismahdollisuudet sekä siihen liittyvät riskit. Riita-asioissa toimeksiantoon johtamaton ensitapaaminen on maksuton, joten voit varata neuvotteluajan ilman kuluriskiä. Ensitapaamisella annamme alustavan näkemyksemme riita-asiassa menestymisen mahdollisuudesta ja selvitämme mahdollisen oikeusturvavakuutuksesi kattavuuden.

Mikäli asiassasi ei päästä neuvotteluin Sinua tyydyttävään lopputulokseen, huolehdimme asiasi ajamisesta ammattitaitoisesti eri oikeusasteissa.

 • Riitatilanteiden ennaltaehkäisy
 • Sovintoneuvottelut
 • Lautakunnat 
 • Tuomioistunsovittelut
 • Oikeudenkäynnit
Ota yhteyttä

Työoikeus

Toimistomme avustaa työnantajia ja työntekijöitä työsuhteen solmimiseen ja päättämiseen liittyvissä tilanteissa.  Voit kääntyä puoleemme kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä kuten työnhakuprosessiin, työsopimuksen tekemiseen, yhdenvertaisuuteen, työsuhteen ehtojen muuttumiseen ja työsuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimimme asiamiehenä ja neuvomme asiakkaita työsuhteeseen liittyvissä riita-asioissa sekä muissa työsuhteen ongelmatilanteissa. 

Avustamme asiakastamme myös työoikeudellisissa rikosasioissa, kuten epäillyissä työturvallisuusrikoksissa. 

 • Työsopimukset
 • Työsuhteen päättämiset
 • Työntekijöiden salassapitosopimukset
 • Työturvallisuusasiat
 • Yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset
Ota yhteyttä
Asianajajien toimintaa valvovat Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta ja oikeuskansleri.

Suomen Asianajajaliiton yhteystiedot ovat PL 194 (Simonkatu 12 B 00100), 00101 Helsinki,
Puh. +358 (0) 9 6866 120, Faksi: +358 (0) 9 6866 1299, info@asianajajaliitto.fi ja www.asianajajaliitto.fi.
envelopephone