Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Riita-asioissa autamme asiakkaitamme saavuttamaan ensisijaisesti neuvotteluteitse parhaan mahdollisen lopputuloksen. Monesti riita-asioissa oikeudellisesti oikean ratkaisun saavuttamisen ohella huomiota kannattaa kiinnittää myös muihin seikkoihin, kuten kustannustehokkuuteen, ajankäyttöön, riskienhallintaan ja henkilö- sekä liikesuhteisiin. Asiassa saavutettavissa olevan hyödyn tulee olla oikeassa suhteessa valittavaan etenemistapaan.

Ennen toimeksiannon vastaanottamista arvioimme asiakkaan kanssa jutun menestymismahdollisuudet sekä siihen liittyvät riskit. Riita-asioissa toimeksiantoon johtamaton ensitapaaminen on maksuton, joten voit varata neuvotteluajan ilman kuluriskiä. Ensitapaamisella annamme alustavan näkemyksemme riita-asiassa menestymisen mahdollisuudesta ja selvitämme mahdollisen oikeusturvavakuutuksesi kattavuuden.

Mikäli asiassasi ei päästä neuvotteluin Sinua tyydyttävään lopputulokseen, huolehdimme asiasi ajamisesta ammattitaitoisesti eri oikeusasteissa.

  • Riitatilanteiden ennaltaehkäisy
  • Sovintoneuvottelut
  • Lautakunnat 
  • Tuomioistunsovittelut
  • Oikeudenkäynnit
envelopephone