Asianajaja apunasi ison vahingon sattuessa

Autamme minimoimaan vahingot
Toimistomme asianajajilla on kokemusta ja valmius avustaa haasteellisissa vahinkotapahtumissa, kuten suurissa palo- ja muissa omaisuusvahinkoasioissa. Kattavan yhteistyöverkostomme avulla pystymme käyttämään tarvittaessa asiakkaan apuna eri alojen parhaita asiantuntijoita, kuten paloteknisiä asiantuntijoita ja keskeytyskorvausten laskemiseen erikoistuneita insinööritoimistoja.

Mitä kannattaa tehdä ison
onnettomuuden sattuessa?

1. Estä lisävahinkojen
sattuminen

2. Tee vahinko­ilmoitus

3. Vakuutusyhtiö tekee korvaus-
päätöksen

Kuukausi aikaa tarvittavien
tietojen saamisesta.

Huomattavan vahingon sattuessa on järkevää ottaa vahinko- ja vakuutusasioihin erikoistunut asianajaja mukaan heti vahingon tapahduttua.

Avullamme asiakas pystyy ennalta torjumaan vahinkoja sekä varautumaan tilanteisiin, joissa arvioidaan vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan velvollisuuksia vahinkojen tapahduttua. Tuemme asiakkaita vakuutussopimusten sekä niihin sisältyvien suojeluohjeiden velvoitteiden täyttämiseen ja tulkitsemiseen koskevissa asioissa.

Ensimmäinen toimenpide on varmistaa, ettei lisävahinkoja pääse syntymään. Asianajajan olisi hyvä olla mukana vahingon laajuuden tarkastamisessa. Ensimmäinen tarkastus ja vakuutustutkijan käyminen on erittäin tärkeä vahingon laajuuden ja korvausten arvioimisen kannalta. Huolehdimme eduistasi vakuutusyhtiön tekemässä vahinkotarkastuksessa.

Vahinkotarkastuksen jälkeen autamme sinua tekemään vahinkoilmoituksen ja arvioimaan yhdessä vahingon määrän ja tapahtumankulun.

Autamme arvioimaan kuinka paljon olet oikeutettu saamaan korvauksia ja selvitämme korvauksen määrään vaikuttavia seikkoja. Vakuutuskorvauksen määrän peruste on merkitty vakuutuskirjaan. Esimerkiksi kiinteistövakuutuksen korvausperuste on yleensä jokin seuraavista: täysarvo, jälleenhankinta-arvo, päivänarvo, ensi riski. Vakuutusyhtiön täytyy antaa korvauspäätös kuukauden kuluessa saatuaan tarvittavat tiedot. Lopullinen korvausmäärä ei ole välttämättä tässä kohtaa tiedossa.

Hoidamme tarvittaessa puolestasi kaiken asioinnin vakuutusyhtiön kanssa.

envelopephone