Tarvitsetko apua vakuuttamiseen tai vakuutuksen irtisanomiseen liittyvissä asioissa?

Vakuutusyhtiöiden tulee noudattaa lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa solmiessaan sekä irtisanoessaan vakuutussopimuksia. Asiakkaan näkökulmasta voi tulla yllätyksenä tilanteet, joissa vakuutusyhtiö kieltäytyy solmimasta vakuutussopimusta tai irtisanoo vakuutussopimuksen.

Vakuuttaminen

Kaikilla vakuutusyhtiöllä on vastuunvalintaperiaatteet, joiden perusteella yhtiö määrittelee, minkälaisia riskejä ja millä ehdoilla yhtiö solmii vakuutussopimuksen asiakkaansa kanssa. Vakuutusyhtiö voi kieltäytyä vapaaehtoisen vakuutussopimuksen tekemisestä, mikäli se katsoo, että asiakkaaseen liittyvä riski on liian suuri.

Mikäli epäilet, että vakuutusyhtiö on arvioinut riskiä väärillä perusteilla tai vakuutussopimuksen solmimisesta kieltäytymiseen ei ole perusteita, LexLaakson asianajajat auttavat sinua arvioimaan perusteiden oikeellisuuden ja hakemaan muutosta vakuutusyhtiön ratkaisuun.

Vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen

Vakuutuksen irtisanominen voi aiheuttaa ongelmia vakuutuksenottajalle mm. silloin, kun vakuutuksenottaja ei ole ehtinyt vakuuttaa omaisuuttaan tai etuuttaan uudelleen.

Vakuutusyhtiö voi irtisanoa vakuutussopimuksen vakuutuskauden aikana tai vakuutuskauden päätyttyä. Vakuutuskauden aikana sopimus voidaan irtisanoa ainoastaan vakuutusmaksun laiminlyönnin tai muulla vakuutussopimuslaissa määritellyllä perusteella. Vahinkovakuutus ja henkilövakuutuksista tapaturma-, sairaus- sekä matkustajavakuutukset voidaan irtisanoa päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Vakuutusyhtiöllä täytyy olla vakuutuksen irtisanomiseen asiallinen syy, joka tulee ilmoittaa ja perustella vakuutuksenottajalle.

Mikäli epäilet, että vakuutusyhtiöllä ei ole ollut perusteita irtisanoa vakuutuksia, niin käänny puoleemme. Asianajamme osaavat arvioida perusteiden oikeellisuuden ja autamme sinua muutoksenhaussa.

envelopephone