Hinnasto

Toimeksiannon solmimisen yhteydessä voidaan erikseen kirjallisesti sopia kiinteiden hintojen käyttämisestä tai muista palkkion määräytymisperusteista. Annetut kustannusarviot ovat ainoastaan suuntaa antavia, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu toisin.

1.PÄÄSÄÄNTÖ

Asianajotoimiston veloitus perustuu työhön käytettyyn aikaan tuntiveloituksena.

Toimeksiannot veloitetaan 15 minuutin aikayksiköittäin, ja pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia. Toimeksiannon hoitamiseen käytetty matka-aika, mahdolliset odotusajat ja tuomioistuinten taukoajat ovat toimeksiannon hoitamiseen käytettyä veloitettavaa ajankäyttöä.

Tehtävästä, joka on suoritettava säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä tai ulkomailla tai erityisen vaikeissa olosuhteissa taikka toimeksisaajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä, voidaan palkkiota korottaa.

Milloin vastuumme on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai siitä syystä, että asialla muutoin on erityinen merkitys asiakkaallemme, voidaan nämä seikat ottaa huomioon palkkiota korottavina perusteina.

Yleinen palkkioperuste on:
240,00 euroa / tunti (alv 0 %),
297,60 euroa/ tunti (alv 24 %)

2. SOSIAALISET SEIKAT PALKKION ALENNUSPERUSTEENA

Milloin sosiaaliset seikat antavat siihen erityisen aiheen, voidaan palkkiota alentaa. Palkkion alentamisesta sovitaan asiakkaan kanssa aina kirjallisesti.

3. ASIAN LOPPUTULOKSEEN SIDOTTU PALKKIO

Milloin erityistä aihetta on, voidaan ennakolta sopia palkkio määräosaksi siitä, mitä tehtävällä asiakkaallemme saavutetaan tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamisesta meille siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan.

4. SUORANAISET KULUT

Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut.

envelopephone