Perhe- ja perintöoikeus

Hoidamme runsaasti perhevarallisuus- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja.

Otamme vastaan perunkirjoitustoimeksiantoja ja avustamme kuolinpesän osakkaita pesänselvityksessä sekä perinnönjaossa. Varmistamme, että asiakkaamme etu ja oikeus toteutuu mahdollisesta kuolinpesään liittyvästä riitatilanteesta huolimatta. Tarvittaessa toimimme käräjäoikeuden määräyksellä kuolinpesissä pesänselvittäjänä ja -jakajana.

Konsultoimme asiakkaitamme avio- ja avoliittoa koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme avioehtosopimukset ja huolehdimme niiden asianmukaisesta rekisteröinnistä. Avustamme asiakkaitamme kuoleman jälkeen toimitettavissa jäämistöosituksissa sekä avioero-osituksissa avioliiton päätyttyä avioeroon.

Laadimme tarvittavat sopimukset, kuten testamentit, avioehtosopimukset ja edunvalvontavaltakirjat kokemuksen tuomalla ammattitaidolla. Avustamme myös perheiden ja yksityishenkilöiden verosuunnittelussa sekä sukupolvenvaihdostilanteissa ja laadimme kauppa- ja lahjakirjat.

  • Pesänselvitykset
  • Perinnönjaot
  • Testamentit
  • Perunkirjoitukset
  • Kuolinpesän veroasiat
  • Jäämistösuunnittelu
  • Jäämistöositus
  • Avioero-ositus
envelopephone